ลูกค้าบางส่วนที่ไว้ใจให้เราช่วยดูแล 

 

ISO 9001

กลุ่มธุรกิจเอราวัณ
ไทยเอทานอล (กาญจนบุรี)
บริษัท น้ำตาลกำแพงเพชร
โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม สหกรณ์ท่าแซะ
บริษัท TKS
บริษัทพาเนลพลัส จำกัด (หาดใหญ่)
บริษัท โบฟา อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด
กง พัฒนา
CT CARTON Co., Ltd.
สำนักงานการบินพลเรือน (CAAT)
PATAYA AVIATION Co. Ltd)

ISO 9001

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (ส่วนงานคลังเชื้อเพลิง)
Eastern Technical Engineering Public Co., Ltd. Group
บริษัท ปิโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เทพรัฐสลักภัณฑ์ จำกัด
บริษัท พีทีที แทงค์เทอร์มินัล จำกัด
บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด
บริษัท ซังเคียว (ไทยแลนด์) จำกัด
SUBPRASAN TRANSPORT CO.,LTD
NOROO COIL COATING (THAILAND)
Energy World Corporation Co.,Ltd. (O.E.M Air condition)
บริษัท เอส.ซี.เค ผ้าใบ จำกัด
Visitors: 96,136